Meer dertigers vertrekken uit de Randstad, gemeenten als Nijkerk populair

Steeds meer Nederlanders vertrekken vanuit de Randstad naar elders in het land. Vorig jaar verhuisden iets meer dan 75.000 inwoners vanuit de Randstad naar een gemeente daarbuiten. Dat is het grootste aantal in een jaar tijd sinds de eeuwwisseling, meldt statistiekbureau CBS.

 

Volgens het CBS neemt de trek vanuit de Randstad al sinds 2014 toe. In dat jaar verhuisden iets meer dan 48.000 Randstedelingen naar een gemeente elders in het land. In 2020 was dat aantal gegroeid naar zo'n 70.000 en afgelopen jaar steeg dit verder.

Tegelijkertijd bleef het aantal Nederlanders dat juist naar de Randstad trekt redelijk stabiel: zo'n 55.000 per jaar. Het stedelijke gebied ziet per saldo al sinds 2017 meer mensen vertrekken dan arriveren.

Vooral inwoners van dertig jaar of ouder trekken weg uit de Randstad. Daartegenover staat dat twintigers er juist vaker naartoe trekken. Dat laatste gebeurt met name vanwege studie of werk.

Voor mensen die uit de Randstad wegtrekken, zijn met name gemeenten vlak bij de Randstad populaire verhuisbestemmingen. Relatief gezien hadden Nijkerk (Gelderland), Noord-Beveland (Zeeland) en Culemborg (Gelderland) vorig jaar het hoogste 'verhuissaldo'; die gemeenten zien veel meer mensen vanuit de Randstad arriveren dan inwoners ernaartoe verhuizen.

Hoewel veel mensen vanuit de Randstad naar andere gemeenten verhuizen, loopt het er niet leeg. Onder andere bevolkingsgroei en migratie uit het buitenland leiden ertoe dat het inwoneraantal in veel gemeenten in de Randstad toeneemt.